top of page

הפנייה נישלחה בהצלחה

יצירת קשר

משרד שהתרחב לקח חלל נוסף בצמוד למשרד קיים.

חברה שגדלה לקחה שטח נוסף בצמוד למשרד קיים. השטח החדש יועד לשימוש מרכז תמיכה טלפונית עבור לקוחות החברה.
החלל חולק לאיזור חדרים עם מחיצות רצפה תקרה, חדר ישיבות. אזור אופן ספייס מחיצות אקוסטיות עבור מוקד השרות והתמיכה ומטבחון.
ייעוד החלל הפתוח דרש התייחסות מיוחדת לנושא האקוסטיקה שבוצעה ברמות הכי גבוהות. כמו כן פתרון מיזוג גמיש לכל האזורים ותאורה נוחה לעבודה עם מסכי מחשב.
מכיוון שזו היתה תוספת למשרדי חברה קיימים למרות ההפרדה הפיזית בינהם, עיצבנו את האזורים השונים בשפה זהה אך יחד עם זאת נתנו את הטון העיצובי שלנו.
תכנון ועיצוב איריס & רועי
מעצבת & אדריכל

תכנון ועיצוב משרדי חברה בחולון

צילום: רועי תמם - אדריכל

bottom of page