top of page

הפנייה נישלחה בהצלחה

יצירת קשר

תכנון ועיצוב סטודיו לפילטיס מכשירים בשטח של כ 60 מר' במהלך סגר שני של הקורונה. העבודה כללה גם בדיקת התאמת הנכס לצורכי הלקוחה.

בחלל אחד שולבו כל הפונקציות שהוגדרו ע"י הלקוחה. אזור אימון המכיל 8 מיטות, אחסון אביזרים ואחסון כללי, פינת מחשב ומטבחון.
שטח קטן, לו"ז קצר, מגבלות קורונה ולמרות הכל הפרויקט הסתיים במועד שהוגדר ונפתח לקהל הלקוחות.

תכנון ועיצוב סטודיו לפילטיס מכשירים ברמת גן

צילום : לידור עראקי

bottom of page