top of page

הפנייה נישלחה בהצלחה

יצירת קשר

בפרויקט הייתה הקפדה על רמת יצירתיות, פונקציונאליות וירידה לפרטים הקטנים, עד לשביעות רצון הלקוח.

במשך חודשיים עוצבו ואובזרו החללים: מטבח, חלל אימון ומבואת כניסה. הפרויקט הושלם בשנת 2013, בתל אביב, ושטחו כ-80 מ״ר.

תכנון ועיצוב סטודיו לפילטיס מכשירים בתל אביב

צילום : איריס כרמי

bottom of page